Mens

Mensen kunnen om allerlei redenen uit het arbeidsproces raken of verminderd inzetbaar zijn. Door klachten, beperkingen, een conflict of loopbaanvraagstuk.

De vraag is: Hoe ga je hiermee om? En leidt de situatie automatisch tot uitval of langdurig verzuim? De gevolgen zijn vaak groot, voor zowel de organisatie als de individuele medewerker.

Op organisatie niveau analyseert, adviseert en ondersteunt Mensenverder HR en Managers middels verzuim- en casemanagement. Dit kan advies zijn over een aantal verzuimdossiers maar ook over de screening van het totale bestand. Inclusief analyse, advies, plan van aanpak, het voeren van verzuimgesprekken en coaching van en kennisoverdracht aan de betrokken partijen.

Op individueel niveau adviseert en ondersteunt Mensenverder middels re-integratie- trajecten 1e, 2e en 3e spoor en coachtrajecten.

Om welke vorm van dienstverlening het ook gaat, Mensenverder gaat het gesprek open en eerlijk aan met alle betrokken partijen en analyseert de situatie om zo te komen tot een passende oplossing. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de diverse belangen en is de dienstverlening conform wet- en regelgeving.

Trajecten
Ieder mens en iedere situatie is anders dus ieder traject is anders;
op maat, praktisch, met duidelijke afspraken vooraf. In het traject ligt de focus op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen en op het wegnemen van eventuele weerstand en obstakels. Daarnaast is eigen regie over leven en werk, een van de speerpunten.

Het doel: Het beste uit mensen halen en hen begeleiden en bemiddelen naar passende en duurzame werkzaamheden.

Trainingen en workshops
Mensenverder ontwikkelt en geeft trainingen en workshops op het gebied van verzuimaanpak en -begeleiding, inzetbaarheid en loopbaankeuzes.